Thêm một nhà mạng mở Unlock Free , người dùng iPhone Lock được lên quốc tế miễn phí

iPhone khóa mạng, hay còn được biết với tên iPhone Lock, là những chiếc máy mua từ nhà mạng theo dạng hợp đồng và bị khóa về mặt phần mềm để chỉ có thể sử dụng SIM của nhà mạng đó. iPhone Lock được nhập về Việt Nam và bán với giá rẻ hơn rất…