Xong! iPhone lock chính thức được ‘bẻ khóa’, sử dụng như iPhone phiên bản quốc tế

Một đoạn mã ICCID “thần thánh” vừa xuất hiện tại Việt Nam nhanh chóng khiến thị trường iPhone lock “nóng” trở lại. Mới đây, trên diễn đàn của cộng đồng những người dùng iPhone lock tại Việt Nam bất ngờ xuất hiện thông tin “Hot” khiến người người, nhà nhà nóng bỏng tay với tin…