NHỮNG HÌNH NỀN MA THUẬT NÀY SẼ MANG ĐẾN CHO IPHONE MỘT CÁI NHÌN HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT

Tuy nhiên, bạn sẽ phải thay đổi một thiết lập trong máy để những hình nền thú vị này thực sự phát huy tác dụng. Vài năm trước, một người dùng iPhone phát hiện ra một lỗi thú vị trên hệ điều hành iOS. Bằng cách tạo ra một hình nền với kích thước chỉ…1…