IPHONE SE 2022 SẼ HỖ TRỢ MẠNG 5G, THIẾT KẾ GIỐNG IPHONE 11 TRONG KHI IPHONE SE 2023 SẼ BỎ “TAI THỎ”?

Theo Ross Young, người sáng lập DisplaySearch tiết lộ, iPhone SE sẽ trang bị màn hình đục lỗ nhưng nó sẽ chỉ ra mắt vào năm 2023. iPhone SE tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược dài hạn của Apple và có vẻ “Táo Khuyết” đang chuẩn bị cho 2 màn ra…