GIẢI ĐÁP THẮC MẮC: “CON CHIP TRÊN THẺ CCCD MỚI CHỨA NHỮNG THÔNG TIN GÌ, TIỆN LỢI RA SAO, CÓ CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ KHÔNG?”

Các vấn đề xoay quanh CCCD gắn chip luôn được xã hội quan tâm mạnh, đặc biệt là dữ liệu mà con chip trên thẻ lưu giữ và cả thông tin trên mã QR ở mặt trước.   Thẻ căn cước công dân gắn chip đã được phát hành kể từ tháng 1/2021 và bắt…