XUẤT HIỆN LỖI ĐẶT TÊN MẠNG KHIẾN IPHONE BỊ HỎNG KẾT NỐI WIFI LẪN AIRDROP, GÂY HOANG MANG CHO NHIỀU NGƯỜI DÙNG

Một nhà nghiên cứu bảo mật Carl Schou đã đăng tải lên Twitter một video ngắn xác nhận lỗi trên iPhone. Khi thử đặt tên cho điểm phát sóng Wi-Fi là “% p% s% s% s% s% n” và kết nối iPhone với nó, ông ấy đã phát hiện chiếc iPhone của mình đã không…