CÁCH CHUYỂN TOÀN BỘ DỮ LIỆU TỪ IPHONE CŨ SANG IPHONE MỚI MÀ KHÔNG CẦN MÁY TÍNH

Hiện nay iPhone đã cho phép chúng ta chuyển dữ liệu từ iPhone này sang iPhone khác, mà không cần cắm qua máy tính. Phương thức chuyển dữ liệu này nhanh hơn rất nhiều so với cách truyền thống. Tiết kiệm rất nhiều thời gian và cách thực hiện vô cùng đơn giản. Nếu các bằng lười…