VÌ SAO RẤT NHIỀU NHƯỢC ĐIỂM NHƯNG APPLE WATCH VẪN LÀ ĐỒNG HỒ THÔNG MINH BÁN CHẠY NHẤT?

Mặc cho nhiều nhược điểm được liệt kê thành danh sách dài từ những ngày đầu ra mắt Apple Watch vẫn là đồng hồ thông minh bán chạy nhất thế giới trong Quý 2/2019 với 5,7 triệu cái được giao. Vậy thì tại sao lại như vậy? Những nhược điểm của Apple Watch mà người dùng thường quan…